гр. Банско, ул Тодор Александров 13
гр. Банско, ул Тодор Александров 13
+359877555117, +359878376569
sou_bansko@abv.bg
УЧИЛИЩА

Средно училище "Неофит Рилски" в гр.Банско е открито през 1847г. като новобългарско училище. Учители са Никола Попфилипов и Димитър Арабаджиев.Помещава се в двуетажна сграда с 2 големи и 4 малки стаи,

а от 1857г. - в специално построена сграда с 10 класни стаи и театрален салон. Към 1860г. се обучават 250 ученици. През 1887г. става пълна прогимназия. В нея учителства Серафим Боянов, който допринася за развитието на училището. През 1896г. учител е Гоце Делчев. От 1913г. училището става непълна гимназия. Директор (1911г. - 1921г.) е Иван Бележков. Преподават учителите Илия Тошев, Иван Гавалюгов, Костадин Радонов, Мария Янева, Константин Колчаков. През 1924г. гимназиалните класове са закрити. Училището е настанено в нова сграда. От 1945г. е пълна гимназия. Директор е Владимир Балев. През 1948г. гимназията е закрита, продължава да функционира прогимназията. През 1962г. е открит VIII клас. От 1981г. е ЕСПУ. Директор (1970г. - 1993г.) е Никола Грозданов. Предпрофесионалната подготовка на учениците е по специалностите мебелна промишленост и електропромишленост. От 1990г. е СОУ без профилирано обучение. Диретор (от 1993г.) е Петър Гюмов. През 1997г. се въвежда профилирано обучение по математика, биология и информатика с разширено изучаване на английски език. Приемат се чрез конкурсен изпит ученици със завършен VII клас. От 1998г. се осъществява ранно чуждоезиково обучение по английски език - от IІклас. От 1986г. училището разполага с нова сграда.