Услуги

гр. Банско, ул. Радон Тодев 14

Ангажиментът на Общината в качеството й на доставчик на социални услуги е да мобилизира всички ресурси – материални и човешки, с основна цел: да осигури качествени условия на живот и

гр. Банско, пл. Никола Вапцаров 1

Община Банско обхваща най-красивата част от величествената Пирин планина, части от Разложката котловина, от живописния пролом Момина клисура на р.Места и от Дъбрашкия дял на Родопите.

гр. Банско, ул. Цар Симеон 43

Пощенска банка има 30-годишно присъствие сред лидерите на банковия пазар в България. Банката е водещ фактор в нововъведенията и формирането

Категории